داستان ما ...

در دنیای امروزی، حسابداری به ویژه در حوزه امور مالیاتی یکی از مهم ترین فاکتورهای برتر بودن انجام کار در زمان تعیین شده است، به طوری که عبور از موعد مقرر با جریمه‌های مالی و تبعاتی سنگین همراه خواهد بود. حسابداری را زبان تجارت نیز می نامند، به همین منظور نیاز به اطلاعات حسابداری در سال‌های اخیر، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است که علت را می‌توان از یک طرف افزایش کاربرد روش‌های علمی برای برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری مدیران و از طرف دیگر رویکرد جدید دولت در رابطه با اخذ مالیات از اشخاص حقیقی و حقوقی، دانست.
در این راستا، موسسه حسابداری مهراندیش محاسب فرداد متشکل از جمعي از متخصصان و کارشناسان مسلط به امور حسابداری، حسابرسی و مدیریتي که سوابقي روشن و قابل توجه در امور اشاره شده دارند، به منظور ارائه خدمات حرفه ای و مشاوره های مالي، حسابداری و مالیاتی تأسیس و با بهره مندی از گروه مجرب و متعهد و همچنین سوابق تجربي ممتاز، مراتب آمادگي خود را در خصوص همکاری با کلیه متقاضیان محترم اعم از اشخاص حقیقي و حقوقي اعلام مي‌دارد.
متخصصین مهراندیش محاسب فرداد در زمینه قوانین و بخشنامه های مالیاتی و سازمان‌های مرتبط همیشه به روز هستند و با در اختیار گذاشتن علم و تجربه چندین ساله خود نزد کارفرمایان، مشاورینی قابل اعتماد و مطمئن در این عرصه می‌باشند. با مشاوره با متخصصین مهراندیش محاسب فرداد، کارفرمایان قادر خواهند بود خود را در مقابل پیامدهای عدم تسلط بر قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی و اداره کار و زیان‌های جبران ناپذیر احتمالی بیمه کنند.

اسکرول به بالا