تیم ما

جواد محمدی

رئیس هیات مدیره و مدیرعامل

سهیلا اردستانی

نایب رئیس و عضو هیات مدیره

محمد حسن پوربدری

مدیر دپارتمان مالیاتی

مهناز پیری

مدیر عملیاتی
داخلی 301

افسانه دانشی

سرپرست اداری
داخلی 100

سمیه موسوری

سرپرست پروژه
داخلی 312

فاطمه دویلان

سرپرست پروژه
داخلی 311

الناز کریمی

کارشناس کنترل پروژه

مژده آزادی

کارشناس سامانه تجارت
داخلی 310

مریم صادقی

کارشناس پروژه
داخلی 309

مهری موسوی

کارشناس پروژه

نسرین ادیب پور

کارشناس پروژه

مائده دهقان

کارشناس پروژه

معصومه قنبرطلب

کارشناس پروژه

محدثه مشهدی

کارشناس پروژه

عرفان گروسی

کارشناس پروژه

فائزه بختیاری

کارشناس اداری
داخلی 101

حوا حق پرست

خدمات
اسکرول به بالا