چگونه میتوانیم به شما کمک کنیم

خدمات حسابداری

انجام تمامی امور حسابداری در محل موسسه تهیه انواع بودجه ریزی، تهیه صورتهای مالی و تلفیقی

خدمات مشاوره مالی

مشاوره در زمینه راهبری واحد حسابداری، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی

خدمات مشاوره مالیاتی

مشاوره در خصوص مسائل و مشکلات مالیاتی پیگیری و حل پرونده های مالیاتی

اعزام کارشناس

انجام تمامی امور حسابداری در محل کار کارفرما

راه اندازی سیستم های حسابداری

تغییر و استقرار سیستم حسابداری،طراحی فرایندها، کدینگ و دستورالعمل‌های اجرایی واحد حسابداری

مشاوره مدیریت

مشاوره در زمینه تهیه بودجه های نقدی و عملیاتی ، مشاوره های مالی مدیر‌عامل

اسکرول به بالا